1730

فولاد 1525

(فولاد ابزار کربنی)

نام های دیگر :

  • C80W1
  • 1.1525
  • K980
  • C80KU
  • U8A-1
  • IASC1525
  • A686(W1)ASTM
  • 1525S

فولاد ابزار کربنی 1.1525 دارای خصوصیت سختی پذیری کم (پوسته ای)، مقاومت سایشی پائین، چقرمگی و قابلیت ماشین کاری خیلی خوب و همچنین دارای اعوجاج زیاد در حین عملیات حرارتی می باشد. از این فولاد می توان در ساخت ابزار های ضربه ای در حالت سخت، سُنبه های دستی، برش ورق و چرم، اره باغبانی و ابزار آلات مشابه استفاده نمود.

دارای سختی پذیری کم (پوسته ای)، مقاومت سایشی پائین، چقرمگی و قابلیت ماشین کاری خیلی خوب و همچنین دارای اعوجاج زیاد در حین عملیات حرارتی می باشد.

مناسب برای ساخت ابزار های ضربه ای در حالت سخت، سنبه های دستی، برش ورق و چرم، اره باغبانی و ابزار آلات مشابه

علاقمند شدید؟

تماس بگیرید! 66390700