فولادهای زنگ نزن

(STAINLESS STEELS)
فولاد ضد زنگ

یکی از آلیاژهای آهن می باشد که حداقل 10.5 درصد کروم در هنگام ساخت فولاد در آن استفاده شده است. کروم باعث تشکیل یک لایه ی نازک اکسید مقاوم بر روی سطح فولاد می شود که باعث جلوگیری هر چه بیشتر خوردگی سطح فولاد می شود. افزایش کروم در ترکیب فولاد موجب افزایش مقاومت فولاد در برابر خوردگی و زنگ زدگی می شود.
فولاد ضد زنگ همچنین شامل عناصری چون سیلیسیم ، کربن و منگنز می باشد. برخی عناصر دیگر مانند نیکل و مولیبدن ممکن است به آلیاژ فولاد برای رسیدن به ویژگی های مفیدی چون افزایش شکل پذیری فولاد ضد زنگ وهمچنین افزایش مقاومت در برابر خوردگی به آن اضافه شود.

فولاد ضد زنگ خواص خود را از عناصر تشکیل دهنده خود می گیرد. با توجه به عناصر تشکیل دهنده این نوع فولاد، به انواع مختلف استیل نگیر، استیل بگیر، استیل نسوز و … تقسیم بندی می شود. خواص عناصر موجود در آن عبارتند از :

 • کروم :مهمترین عنصر برای فولادی ضدزنگ می باشد. استحکام گرمایی فولاد ، مقاومت آن در برابر پوسته شدن و سختی پذیری عمقی آن را افزایش می دهد و به طور کلی زنگ نزن می شوند.
  کربن :استحکام کششی و حد تسلیم فولاد را افزایش می دهد و در واقع فولاد را سخت می کند.
  منگنز : استحکام کششی و تنش تسلیم فولاد را افزایش می دهد. در واقع این عنصر، مقاومت به دمای بالا و مدت زمان حرارت را، در ساختار فولاد افزایش می دهد.
  سیلیسیم : عنصر سیلیسیم تمایل بالایی به ترکیب با اکسیژن دارد. از آنجایی اکسیژن موجب اکسید شدن فولاد می شود، از سیلیسیم به عنوان عنصر اکسیژن زدا استفاده می گردد.
  مولیبدن : شکنندگی فولاد را کاهش می دهد، قابلیت سختی پذیری عمقی و مقاومت گرمایی فولاد را افزایش می دهد
  نیکل : این عنصر نیز باعث بهبود سختی پذیری عمقی فولاد می شود.

فرآیند فولاد ضد زنگ به این ترتیب است که زمانی که فولاد ضد زنگ بریده می شود، کروم آن اکسید شده و ناحیه بریده شده را می پوشاند. همین خاصیت خود ترمیمی کروم است که فولاد را ضد زنگ می کند. اما باور اشتباهی است که ضد زنگ بودن را به مفهوم همیشگی و دائمی فولاد بدانیم.

در واقع فولاد ضد زنگ تا زمانی که در محیط های غیرآلوده، درون آب شیرین یا آب دریا قرار بگیرد، زنگ نمی زند ولی در صورت قرارگیری در آب راکد یا محیط مرطوب دریایی، زنگ می زند. در واقع خاصیت زنگ نزدن فولاد بستگی زیادی به شرایط محیطی و ترکیبات شیمیایی دارد.

مهمترین انواع فولادهای زنگ نزن

جدول کلید فولاد برای فولادهای زنگ نزن (استیل)

جدول فولاد زنگ نزن

علاقه مند شدید؟ با ما تماس بگیرید! 66390700